iWP.cz > 2014 > Září

WordCamp San Francisco

Ve dnech 25. a 26. října 2014 se uskuteční pravděpodobně největší světová událost z těch, jež mají co do činění s redakčním systémem WordPress. Jedná se o WordCamp v americkém San Franciscu, který je spoluorganizován samotnými vývojáři systému.

Díky nebývale velkému množství sponzorů a především zajímavému programu, ve kterém účinkují nejvýznamnější persony na poli redakčního systému WordPress, je rozhodně o co stát. Program začíná v sobotu 25. 10. v 9:00 a končí 26. 10. před šestou odpolední hodinou. Budou se rozebírat témata jako budoucnost systému, uživatelské zkušenosti, API, WordPress jako komunikační prostředek či posílení značky za pomoci WordPress blogu. Na samotném závěru programu budou probíhat interview se zkušenými bloggery využívajícími právě WordPress.

Vstupenky je možné rezervovat po přihlášení na oficiálních stránkách WordCampu (http://2014.sf.wordcamp.org/tickets/). Základní vstup stojí 40 dolarů. K dispozici je i tzv. sponzorské vstupné za 500 dolarů, kdy dobrovolně přispějete pořadatelům akce a současně získáte drobné výhody na Campu. Pakliže na vás již nezbyly vstupenky přímo do San Francisca, nabízejí pořadatelé i „vstupenky“ na live stream přednášek z WordCampu, a to v hodnotě 10 dolarů, popřípadě za 18 dolarů, kdy vám bude zasláno i tričko WordCampu 2014.

Datum: 27. 9. 2014
Zdroj: http://2014.sf.wordcamp.org/

iWP.cz > 2014 > Září

Zrychlení načítání webu vybudovaného na WordPressu

Méně nových návštěvníků, menší zisky z webu, ztráta pozic ve vyhledávání a jiné. To je jen ukázka vedlejších účinků, které může zapříčinit pomalé načítání stránek. Dokonce sám Google uvedl, že od roku 2010 je rychlost načítání stránek jedním z faktorů algoritmu ohodnocujícího relevantnost webových stránek. Od té doby je důležité, aby se stránky načítaly rychle, a to na všech zařízeních. My vám na následujících řádcích popíšeme několik tipů a rad, jakým způsobem načítání webových stránek vystavěných na redakčním systému WordPress urychlit.

Předtím než začneme do webu zasahovat, je výhodné udělat si analýzu načítání svých stránek, abychom měli nějaká data, ze kterých můžeme vycházet. Přesně k těmto účelům slouží nástroj Pingdom, který otestuje rychlost načítání stránky a podrobně zanalyzuje jednotlivé části webu.

Optimalizace velikosti obrázků

Stěžejním problémem načítání webových stránek jako celku jsou v mnoha případech obrázky. Největší chybou je, pokud si do webu vložíme obrázek, který posléze za pomoci atributů width a height zmenšíme. Řešením je obrázek zmenšit na požadovanou velikost ještě před nahráním na web. Doporučujeme nevkládat na web obrázky větší než 50 kB, pokud to není nezbytně nutné, a to i za cenu, že obrázek nebude mít stoprocentní kvalitu.

Odstranění přebytečných pluginů a cachování

Velké množství pluginů nemusí v každém případě znamenat zpomalení webových stránek. Přesto se doporučuje pluginy, které nejsou pro webové stránky nijak důležité, jednoduše deaktivovat a následně odstranit. Počet aktivních pluginů na webu by neměl přesáhnout číslovku deset.

Jiným případem je, pokud užíváme více pluginů, které při práci vytěžují databázi. Takovýto případ může načítání stránek ovlivnit značným způsobem, ale i na to existuje řešení. Tím je tzv. cachování, konkrétně cachovací pluginy, které usnadňují ukládání dat do mezipaměti, což se promítne ve zvýšení rychlosti načítání webu.

Volba správného webhostingu

Pokud jsme si pro svůj WordPress zvolili nevhodný webhosting, pak se můžeme snažit sebevíce, ale téměř všechna snaha přijde vniveč. Kvalitní hosting je základním stavebním kamenem. Vybrat si musíme takový, aby jeho servery byly optimálně nastaveny a nebyly zbytečně přetěžovány. Velkým lákadlem jsou různé freehostingy, kde je přitažlivá vidina úspory peněz. Avšak drtivá většina takovýchto webhostingů hrubě nevyhovuje nárokům, které by kvalitní a spolehlivý hosting měl mít.

Rychlost načítání ovlivňuje i šablona

Je mnoho šablon, ať volně dostupných, či prémiových, které obsahují nekonečné možnosti úprav a všelijaké funkce, které často ani vůbec nepotřebujeme. I tyto nepotřebné části šablony se načítají společně s webem. Nejvhodnějším řešením je nechat si vytvořit šablonu na zakázku, která bude splňovat všechna kritéria pro rychlé načítání, jako je validita zdrojového kódu, užívání CSS stylů nebo vyvarování se přebytečným JavaScriptům.

Čas od času musíme vysypat koš

Všechny příspěvky, mediální soubory, komentáře i stránky se po smazání automaticky přemisťují do koše. Pokud se nám podaří koš naplnit nadměrným počtem položek, můžeme tím „zahltit“ svou databázi. Proto je na místě koše jednotlivých položek čas od času pročistit.

Vysypávání koše můžeme i jednoduchým způsobem zautomatizovat, a to tak, že do souboru wp-config.php, který se nachází v hlavním adresáři systému, vepíšeme řádek: define (‚EMPTY_TRASH_DAYS‘, 7);. Číslo v tomto řádku označuje počet dní, po jejichž uplynutí se budou veškeré koše vždy automaticky vysypávat.

Datum: 17. 9. 2014

//Zdroje: http://www.copyblogger.com/make-wordpress-faster/ ; http://www.sparringmind.com/speed-up-wordpress/ ; http://www.dwuser.com/education/content/10-steps-to-a-faster-wordpress/ ; http://www.bubbleindia.com/make-wordpress-faster/ ; http://www.noupe.com/how-tos/speeding-up-wordpress.html //

iWP.cz > 2014 > Září

Instalace češtiny do WordPressu

Ukážeme si, jakým způsobem lokalizovat cizojazyčný WordPress do české verze. Cizojazyčný (obvykle anglický – angličtina je výchozí jazyk systému) WordPress můžeme mít z mnoha důvodů – nevěděli jsme o české verzi, web jsme od někoho v jiném jazyce koupili či jsme si cizojazyčnou verzi původně pořídili záměrně.

V první řadě potřebujeme získat lokalizační soubory v českém jazyce. Ty lze buď stáhnout přímým odkazem, či si je můžeme vytáhnout z kompletního instalačního balíčku, který je v plné české lokalizaci (dostupný na cs.wordpress.org). V případě, že lokalizační soubory získáváme z kompletního instalačního balíčku, nalezneme je ve složce wp-content/languages. Zde v kořenovém adresáři vidíme lokalizační soubory samotného systému a ve složkách plugins a themes lokalizační soubory pluginů a šablon.

„Instalace“ lokalizačních souborů do našeho WordPressu

Nyní se za pomoci FTP klienta připojíme ke zdrojovým souborům svého WordPressu, kde ve složce wp-content vytvoříme složku languages. Do této složky následně nahrajeme všechny své lokalizační soubory (admin-cs_CZ.mo, admin-cs_CZ.po, cs_CZ.mo, cs_CZ.po, popřípadě další soubory, jako admin-network-cs_CZ.mo a admin-network-cs_CZ.po – lokalizační soubory síťových nastavení či continents-cities-cs_CZ.mo a continents-cities-cs_CZ.po – překlady názvů světadílů, států a měst).

Tím, že jsme lokalizační soubory nahráli na server, nemáme ještě úplně vyhráno. Musíme WordPressu nadefinovat, jakým jazykem má s námi komunikovat. Pokud máme verzi WordPressu 3.9.2, pak toho docílíme úpravou řádku ve zdrojovém kódu souboru wp-config.php, který se nachází v hlavním adresáři WordPressu. Nalezneme si řádek define(‚WPLANG‘, “); (okolo 72. řádku), do druhých uvozovek vepíšeme „cs_CZ“, tudíž řádek po úpravě bude vypadat následujícím způsobem: define(‚WPLANG‘, ‚cs_CZ‘);. Takto editovaným souborem přepíšeme původní wp-config.php a můžeme se těšit z české verze systému.

U verze 4.0 a vyšší nelze jazyk nadefinovat skrze soubor wp-config.php. Úprava je zde mnohem snadnější. Jazyk, který jsme do WordPressu právě nahráli, si prostě a jednoduše zvolíme v administračním rozhraní. Konkrétně v položce Nastavení => Obecné, kde se ve spodní části stránky nachází jazykové nastavení.

Překlad šablon, pluginů a nastavení data

Nesmíme zapomenout na šablonu webu a pluginy. Mnoho šablon mívá v kódu některá slova vepsána „na tvrdo“. K jejich překladu musíme projít a editovat zdrojové soubory šablony ve složce wp-content/themes/nase_sablona. Obdobným případem jsou i pluginy, nacházející se ve složce wp-content/plugins/nas_plugin. U pluginů může být problém ještě poněkud větší, jelikož některé fráze mohou být vepsány do MySQL databáze. V případě, že tomu tak je, musíme se přihlásit skrze PHPMyAdmin do databáze a konkrétní buňky přepsat do češtiny.

Další důležitou úpravou při změně lokalizace systému je správné nastavení formátu data. Anglický zápis vypadá následujícím způsobem: Prosinec 24, 2014. To se od českého zápisu, kde datum zapisujeme způsobem 24. 12. 2014, popřípadě 24. prosince 2014, výrazně liší. Naštěstí i na tuto věc WordPress myslí, a tak si formát data můžeme jednoduše změnit skrze administrační rozhraní („Nastavení“ => „Obecné“).

Datum: 3. 9. 2014

iWP.cz > 2014 > Září

WordPress průzkum 2014

Vývojáři redakčního systému WordPress nově připravili na oficiálních stránkách k zodpovězení několik málo otázek týkajících se právě WordPressu. Takto získané odpovědi budou přínosem nejen pro strůjce dotazníku, ale i pro uživatele, jelikož veřejné mínění může být dobrým odrazovým můstkem pro případná další zdokonalení systému.

Vyplnění dotazníku zabere 5 až 8 minut a jeho výsledky budou zveřejněny na WordCampu v San Francisku, který se koná 25.–26. října. Posléze budou výsledky zpřístupněny i v internetové podobě pro širokou veřejnost. Veškerá vyplněná data zůstanou v anonymitě, tzn. nebudou propojena s žádnou IP adresou či e-mailem.

Součástí dotazníku jsou otázky týkající se běžného užívání WordPressu. Za jakým účelem jej používáte? Co považujete za nejlepší věc na WordPressu? Co je naopak nejvíce frustrující? Kdo váš WordPress instaloval? Jak moc je váš WordPress přizpůsobený oproti originální verzi? Ze kterých zařízení WordPress spravujete?

Dotazník je dostupný pouze v anglické lokalizaci, a to na adrese: http://wp-survey.polldaddy.com/s/wp-2014 .

Datum: 16. 9. 2014

iWP.cz > 2014 > Září

Nastavení komentářů ve WordPressu

Interakce s čtenářem příspěvku bývá v posledních letech samozřejmostí. Čtenáře můžeme například podnítit k šíření obsahu na sociálních sítích. Avšak nejběžnější zpětnou vazbou je klasický komentář. Redakční systém by se bez komentářů jednotlivých článků snad už ani nemohl obejít. Komentáře umožňují čtenářům vyjádřit svůj názor, doplnit článek samotný či díky nim mohou mezi sebou čtenáři prostě a jednoduše komunikovat.

Kromě kladných stránek komentářů je třeba poukázat i na ty záporné. Největším postrachem komentářů jsou spamy, které mohou WordPress doslova zahltit. Nicméně i na to je WordPress připraven. Systém nabízí mnohá nastavení a strategie, jak spamům předejít. V případě, že si v nastavení nevíte rady či je web i přes různá opatření napadán, pak je tu ještě jedna velmi účinná zbraň. Jedná se o plugin Akismet, který je defaultně součástí každé instalace WordPressu.

Zobrazování komentářů u příspěvků

Povolení/zákaz pro publikování komentáře je možné nastavit globálně pro všechny příspěvky na webu skrze administrační rozhraní WordPressu v sekci „Nastavení“ => „Komentáře“. Kromě globálního nastavení nabízí i každý příspěvek možnost jednotlivě určit, zda chcete komentáře pro konkrétní článek povolit, či nikoli.

Výchozí struktura formuláře pro přidání nového komentáře se skládá z polí: jméno, e-mail, webová stránka a obsah komentáře. Jednotlivá pole lze částečně upravit v administraci, složitější úpravy se provádějí ve zdrojových kódech šablony webu.

Návštěvníkům stránek můžeme prostřednictvím administrace přidělovat různé pravomoci a preference pro přidávání komentářů. Některé z pravidel, které lze v administraci nastavit, mají následující znění: komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé; každý komentář musí být ručně schválen administrátorem; automaticky zakázat nové komentáře u příspěvků starších například více než 14 dní. Kromě těchto pravidel nabízí WordPress i filtrace komentářů. Takovýto filtr automaticky zablokuje komentáře, které obsahují určitý výraz, jméno, URL odkaz či IP adresu. Veškeré položky, které má filtr zachytit, je možné rozepsat rovněž v sekci „Nastavení“ => „Komentáře“.

Řekněte sbohem spamu díky Akismetu

Akismet je velmi účinným pluginem, který automaticky kontroluje každý nově přidaný komentář a následně posuzuje, zda se jedná o spam, či o plnohodnotný komentář. Plugin dále nabízí přehledné informace a statistiky o všech komentářích, které se na webu nacházejí. Díky své flexibilitě Akismet značně uleví webu, což může mít za následek i zřetelné zrychlení načítání stránky.

Akismet je dostupný v plně lokalizované české verzi a pro nekomerční účely je jeho užívání zcela bezplatné. V případě komerčních prezentací WordPressu se jedná o poplatek za jednu licenci 5 dolarů měsíčně, či 50 dolarů měsíčně za neomezený počet licencí.