iWP.cz > 2014 > Říjen

Vyhledávání ve WordPressu

Při nahromadění většího množství obsahu vašich webových stránek postavených na redakčním systému WordPress může nastat problém, kdy bychom starší příspěvky dohledávali velmi zdlouhavě. Za tímto účelem nabízí WordPress již ve své výchozí podobě možnost vyhledávání obsahu, přičemž výsledky vyhledávání budou zobrazeny přehledně na nové stránce. Díky této funkcionalitě dohledáte libovolný obsah velmi snadno.

V následujících odstavcích si popíšeme, jakým způsobem si nechat vyhledávací formulář na webu zobrazit nebo jak přizpůsobit stránku s výsledky vyhledávání k obrazu svému. Kromě jiného si ukážeme zajímavé tipy a postřehy s možnostmi vyhledávání ve WordPressu a představíme vybrané pluginy, které mohou kvalitu a funkce vyhledávání na vašich webových stránkách pozdvihnout na vyšší úroveň.

Vyhledávací formulář

Způsobů, jakými lze vyhledávací formulář vyvolat do šablony webových stránek, je hned několik. Nejjednodušší metodou zobrazení formuláře je umístění jej do sidebaru (za předpokladu, že je pro konkrétní šablonu zaregistrován) jakožto widgetu v administračním rozhraní systému. To lze provést v sekci Vzhled => Widgety.

V případě, že nejsme spokojeni s výchozí strukturou formuláře a jeho umístěním v sidebaru, pak jej můžeme vyvolat za pomoci kódu <?php get_search_form(); ?>, který můžeme libovolně umístit do naší šablony a případně jej za pomoci CSS stylů dostylovat.

Další možností je vytvoření souboru searchform.php, do kterého si naprogramujeme vlastní vyhledávací formulář, který následně do šablony načteme. Funkce vyhledávacího formuláře můžeme do značné míry ovlivnit i ze šablonového souboru functions.php. Více o těchto možnostech se lze dočíst v Codexu WordPressu (anglicky).

Stránka s vyhledáváním

Pro vytvoření stránky, prostřednictvím které budeme náš WordPress prohledávat, je třeba založit v šabloně soubor searchpage.php. Takto pojmenovaný soubor označíme v jeho vrchní části jakožto Template Name: Search Page a následně již pracujeme se zdrojovým souborem vyhledávací stránky obdobně jako s běžnou stránkou šablony WordPressu. Ukázkové kódy searchpage.php a tipy při jejím programování jsou k dispozici na oficiální nápovědě redakčního systému WordPress dostupné online zde (anglicky).

Výsledky vyhledávání v šabloně zajišťuje obvykle soubor search.php. V tomto souboru si můžeme zpravidla nastavit hlášky s vyhledáváním související (např. vyhledávanému dotazu neodpovídá žádný obsah a jiné). Dalším prvkem, který by mělo být možné zde spravovat, je navigace mezi výsledky za předpokladu, že jich je nalezeno větší množství.

Pluginy pro práci s vyhledáváním

Zajímavým pluginem pro zdokonalení vyhledávání je například plugin Search Everything, který dokáže prohledávat i takové položky WordPressu, které vyhledávání ve svém výchozím nastavení nedokáže. Obdobně můžete některé z částí z výsledků vyhledávání odstranit.

Intuitivnější druh vyhledávání nabízí plugin SearchWP, jehož kouzlo spočívá v seřazení výsledků vyhledávání podle důležitosti, což výchozí vyhledávání WordPressu nezvládá. Kromě jiného nabízí plugin podrobné statistiky vyhledávání či je schopen zaindexovat kromě běžného obsahu třeba i PDF soubory.

Datum: 17. 10. 2014

 

iWP.cz > 2014 > Říjen

Představujeme „Twenty Fifteen“

Letošní rok se pomalu, ale jistě chýlí ke svému závěru, a tak přichází čas představit si novinku pro rok 2015. Jedná se o zbrusu nový design v podobě výchozí šablony „Twenty Fifteen“. „Twenty Fifteen“ by mělo spatřit světlo světa společně s verzí WordPress 4.1, jejíž vydání je naplánováno již na prosinec. Přestože se na nové šabloně stále intenzivně pracuje, byly již vypuštěny screeny, které by nás měly na nový design navnadit. Screeny jsou dostupné online ve vývojářské části oficiální stránek WordPressu.

Jak sám hlavní vývojář projektu nové výchozí šablony Takashi Irie popisuje, můžeme se těšit na pro WordPress typický motiv blogu se zaměřením na jednoduchost a přehlednost. Pečlivá pozornost byla věnována typografii, kdy bylo písmo zvoleno tak, aby bylo vizuálně harmonické se šablonou, a to i přes různé znaky většiny světových jazyků.

Šablona bude dále nabízet široké možnosti přizpůsobení skrze administrační rozhraní, a to od nastavení záhlaví až po vlastní pozadí webu. Kromě jiného je velký důraz kladen na responzivitu, kdy se web přehledně vykreslí na malých mobilních displejích i na širokoúhlých monitorech ve vysokém rozlišení.

Aktuálním cílem vývojářů „Twenty Fifteen“ je dokončení designu a příprava prvního prototypu šablony k otestování. Očekávání, které je vkládáno do této šablony, je velmi vysoké, a tak se počítá i s podporou veřejnosti. Po zveřejnění testovací verze bude možné oznámit vývojářům připomínky na případné nedostatky v kódu šablony.

Datum vydání: 10. 9. 2014
Datum sepsání: 18. 10. 2014
Zdroj : https://make.wordpress.org/core/2014/09/09/twenty-fifteen/

iWP.cz > 2014 > Říjen

Práce s galeriemi ve WordPressu

Nedílnou součástí každých webových stránek jsou obrázkové soubory. WordPress zvládá práci s obrázky doslova s elegancí, a to i díky propracovaným galeriím, které je v systému radost vytvářet. Dejme prostřednictvím mediálních souborů našemu obsahu nový interaktivní rozměr a oslovme tak naše návštěvníky.

Na následujících řádcích si ukážeme, jaké možnosti nám CMS WordPress při práci s galeriemi nabízí. Poskytneme tipy, co udělat pro to, aby se naše obrázky zobrazovaly efektně, a zmíníme se i o zajímavých pluginech, jež s tímto tématem úzce souvisejí.

Možnosti galerie

Prioritně musíme své obrázky, popřípadě fotografie dostat na server. Lze to udělat dvojím způsobem. Můžeme si otevřít knihovnu médií v administračním rozhraní systému, kam obrázky jednoduše nahrajeme, a později si je do příspěvku z knihovny vytáhneme.

Druhou možností je založení nového příspěvku, kam budeme naši galerii chtít vložit. V editačním rozhraní příspěvku si můžeme povšimnout tlačítka „Mediální soubory“ přímo nad hlavním editačním oknem. Tlačítko stiskneme, zvolíme „Vytvořit galerii“ a objeví se nám dvě záložky – obrázkové soubory z knihovny médií a možnost nahrání obrázků z počítače.

Po zvolení obrázků si u jednotlivých položek můžeme nadefinovat aspekty jako titulek, popisek, název, alternativní text. Z praktického hlediska pro nás mají význam dvě položky: titulek – obvykle se zobrazí jako krátký popisek pod konkrétním obrázkem v galerii, a alternativní popis – známý jako alt je z hlediska SEO žádanou položkou, jelikož by měl informovat vyhledávací roboty o tom, co se na obrázku nachází.

Zobrazení galerie a shortcodes

Jakmile jsme si zvolili položky, které v galerii chceme zobrazovat, můžeme galerii samotnou vytvořit, a to stisknutím jediného tlačítka v pravé spodní části. S nově vytvořenou galerií lze ještě pracovat. V pravém sloupci si můžeme navolit počet sloupců galerie, nastavit náhodné seřazení položek a především si zde volíme způsob zobrazení jednotlivých položek po rozkliknutí – stránka se zobrazením souboru (po stisknutí náhledu v galerii se načte zcela nová podstránka, která nám náš obrázek vykreslí), mediální soubor (po stisknutí náhledu v galerii se otevře samotný obrázek), žádné (náhledy nelze rozkliknout).

Další formu úprav galerie nabízí tzv. shortcodes. Jedná se o tag, kterému můžeme nadefinovat další parametry. Shortcode galerie může vypadat následujícím způsobem:

k vysvětlení jednotlivých položek v shortcode: columns – počet sloupců, link – způsob zobrazení obrázku po stisknutí náhledu (možnosti: none, file) , ids – identifikátory obrázků, které jsme do galerie vložili, orderby – řazení obrázků (možnosti: menu_order, title, post_date, rand, ID), size – velikost náhledu (možnosti: thumbnail, medium, large, full). Pro ostřílenější uživatele WordPressu existují i parametry itemtag (tag ohraničující položku v galerii), icontag (tag ohraničující náhled v galerii), captiontag (tag ohraničující titulek v galerii), include (ID obrázků, které do galerie chceme zahrnout), exclude (ID obrázků, které z galerie chceme vyjmout).

Pluginy pro práci s galeriemi

V databázi pluginů na wordpress.org můžeme nalézt nepřeberné množství pluginů, které naše možnosti práce s galeriemi obohacují nad rámec výchozích možností. Názorným příkladem takovéhoto pluginu je NextGEN Gallery. Jedná se o celosvětově nejvíce užívaný plugin pro práci s galeriemi. Plugin nám poskytuje možnosti jako hromadnou správu galerií, přidání vodoznaku do obrázku, efektnější zobrazování obrázků v podobě lightboxu, vytvoření slideshow, rozšířené možnosti práce se shortcodes a mnoho dalších.

Dalším užitečným pluginem je například Lightbox Plus Colorbox, který je určen k elegantnímu zobrazení obrázků po jejich rozkliknutí. Díky tomuto pluginu se nám obrázek dynamicky zvětší na popředí stránky, přičemž pozadí stránky se potemní. Tomuto principu se říká lightbox. Plugin nabízí široké spektrum vzhledů lightboxů a podrobné nastavení jejich funkčnosti přímo z administračního rozhraní systému WordPress.

iWP.cz > 2014 > Říjen

WordPress 4.1 – harmonogram vývoje

 • září 2014 – byla vydána verze WordPress 4.0 „Benny“, kapacity vývojářů pro další verzi systému se uvolnily
 • září 2014 – první meeting vývojářů za účelem vývoje nové verze WordPress 4.1
 • říjen 2014 – vývoj nových verzí výchozích pluginů a shromažďování podnětů pro verzi 4.1
 • říjen 2014 – sumarizace nashromážděných podnětů
 • říjen 2014 – vydání WordPress 4.1 Beta 1
  • Od tohoto bodu vývojáři nebudou akceptovat podněty na nové funkce. Tyto podněty budou zapracovány až do verze 4.2. Avšak bude apelováno na veřejnost k otestování verze a dohledání případných chyb a nedostatků, které budou samozřejmě odstraněny či opraveny.
 • listopad 2014 – vydání WordPress 4.1 Beta 2
 • 12. listopad 2014 – vydání WordPress 4.1 Beta 3
 • 19. listopad 2014 – vydání WordPress 4.1 Beta 4
 • listopad 2014 – vydání WordPress 4.1 Release Candidate (v případě potřeby bude vydáno více verzí RC)
 • prosinec 2014 – cílové datum pro vydání stabilní verze WordPress 4.1

Uvedená data nejsou závazná, jsou pouze orientační.

Chcete se také podílet na vývoji jádra systému WordPress? Zašlete vývojářům svůj podnět přímo zde. Váš tiket s podnětem na úpravu bude následně posouzen a případně i zrealizován. V případě, že si s tikety nevíte rady, doporučujeme navštívit příručku podílení se na vývoji systému. Vývojáři pevně věří, že tento krok, kdy se na vývoji svým způsobem podílejí sami uživatelé, povede k nové bezchybně funkční verzi WordPressu.

Datum sepsání: 11. 10. 2014
Zdroj: https://make.wordpress.org/core/version-4-1-project-schedule/

iWP.cz > 2014 > Říjen

Anatomie WordPress šablony

Pokud uvažujete o naprogramování vlastní šablony či editaci šablony již stávající, pak potřebujete dobře znát anatomii konkrétní šablony. Úvodem je nezbytné zmínit, že struktura zdrojových souborů šablon je často individuální na základě konkrétního vzhledu, se kterým právě pracujete. My se zde pokusíme nastínit co nejobecnější přehled, který by vás měl zasvětit do tajů práce se vzhledy redakčního systému WordPress.

Než začneme zdrojové soubory šablony analyzovat, potřebujeme je nejprve najít. Je pravidlem, že se šablonové soubory nacházejí v adresáři wp-content/themes, kde máme jednotlivé šablony přehledně rozdělené do složek. Po rozkliknutí šablony, se kterou hodláme pracovat, se nám zobrazí její struktura. Obvykle si můžeme povšimnout několika složek, .php souborů, souboru s kaskádovými styly .css a dalších prvků.

Struktura samotné šablony úvodem

Jakmile jsme se dostali do adresáře se samotnou šablonou, povšimli jsme si několika složek. Mohou se zde nacházet například složky jako images (adresář s obrázky k šabloně), inc (obsahuje .php soubory nad rámec běžné šablonové struktury), js (adresář s javascriptovými soubory), css (složka s kaskádovými styly nad rámec hlavního .css souboru v hlavním adresáři šablony), languages (soubory s frázemi k překladu užívané v šabloně) a mnoho dalších.

Ještě než se pustíme k hlavním zdrojovým souborům šablony, nezapomeňme se podívat na licenční ujednání šablony, které bývá obvykle zapsáno v hlavním adresáři šablony v souboru license.txt. Dále si můžeme povšimnout souboru screenshot.png, který zobrazuje náhled šablony pro administrační rozhraní WordPressu.

Nad kopu .php souborů zde ještě vyčnívá soubor .css. CSS soubor udávající, jakým způsobem se mají vykreslovat a zobrazovat jednotlivé prvky na stránce. Téměř všechny grafické úpravy šablony se provádějí právě zde.

K čemu je v hlavním adresáři šablony tolik .php souborů?

Každý z .php souborů v hlavním adresáři šablony plní svou funkci, obvykle znázorňuje některou část šablony. Tyto části jsou vzájemně propojeny a tvoří tak celek. Avšak toto rčení neplatí o souboru functions.php. Tento soubor jednoduše řečeno udává, jakým způsobem se má celá šablona a její jednotlivé prvky chovat. Prostřednictvím souboru functions.php si můžeme nechat načíst nadstavbové prvky šablony (například administrační stránky šablony v administraci WordPressu) či registrovat si nové navigační menu a další.

Nyní ve stručnosti k tomu, co jednotlivé .php soubory v hlavním šablonovém adresáři obsahují:

 • php – počátek celé šablony, záhlaví, metainformace, titulek, napojení na .css, logo, menu
 • php – propojení se sidebar.php, copyright, odkazy v zápatí, zápatí
 • Content.php/Loop.php – vykresluje obsahovou část příspěvku, popřípadě stránky
 • Sidebar.php – postranní panel obsahující jednotlivé widgety
 • Index.php – úvodní strana šablony, propojuje header, loop, sidebar a footer
 • Page.php – vykresluje stránku WordPressu
 • Single.php – vykresluje příspěvek WordPressu
 • Comments.php – komentáře, jednotlivá pole komentářů, zobrazení komentářů a jejich navigace
 • Category.php – výpis kategorie příspěvků
 • Archive.php – výpis příspěvků na základě časového údaje (den, měsíc, rok)
 • php – vykresluje chybovou stránku v případě, že stránka nebyla nalezena
 • php – výpis příspěvků/stránek na vyhledávaný dotaz
 • Search-form.php – vyhledávací formulář
 • php – výpis příspěvků s konkrétním štítkem
 • Template-něco.php – custom page, struktura vlastní stránky lišící se od page.php

Datum: 4. 10. 2014