iWP.cz > 2015 > Duben

Uživatelé pod kontrolou

Možnosti WordPressu jsou široké, a to i bez tisíců rozšiřujících dostupných pluginů. Již nějakou dobu je samozřejmou součástí systému jednoduchý, přesto mocný nástroj – uživatelé. Jeho hlavní myšlenkou je dělba práce při správě webu. Vytvořit můžete libovolný počet účtů, kterým lze přiřadit různé úrovně oprávnění. Avšak není nic nezvyklého, že se mnohdy registrace umožňuje návštěvníkům za účelem zisku různých benefitů z webu. Majitel webu na oplátku získá e-mailovou adresu, popřípadě další údaje, ze kterých lze těžit při marketingových kampaních.

Každý WordPress musí mít jednoho tzv. superadmina. Superadminem (v systému uváděn jako „Administrátor“) je defaultně nastavený účet, který byl registrován při instalaci systému. Superadmin má k dispozici všechny dostupné pravomoci, a to i takové, které nelze přiřadit jiným účtům (jen v případě multisite). Jde především o pravomoci nastavování webu. Dalšími úrovněmi jsou právě Administrátor, Šéfredaktor, Redaktor, Spolupracovník, Návštěvník.

Dovolme uživatelům jen to, co chceme

Jak již bylo uvedeno, WordPress nabízí 5 různých úrovní profilu. Úrovně se od sebe odlišují množstvím a důležitostí dostupných pravomocí. Přehledněji:

  • Administrátor – může plně kontrolovat veškerý obsah webu, spravovat pluginy i šablony, vytvářet nové administrátory. Více méně není ničím limitován. Administrátorské oprávnění by měla získat jen důvěryhodná osoba, jelikož administrátorský účet je schopen web nevratně poškodit. Obecně se doporučuje mít na webu pouze jeden účet s tímto oprávněním.
  • Šéfredaktor – privilegia šéfredaktora jsou úplná správa příspěvků a stránek (může je vytvářet, editovat i mazat). Stejně tak může spravovat komentáře, kategorie nebo tagy bez jakýchkoliv omezení. Omezení jsou naopak v nastavování webu, zde šéfredaktorovi není dovoleno takřka nic.
  • Redaktor – má umožněno vytvářet nové příspěvky či nahrávat mediální soubory. Mazat a editovat může pouze své příspěvky a soubory. Do příspěvků a stránek vytvořených jinými uživateli má skrze administraci přístup zakázán.
  • Spolupracovník – jeho pravomoci jsou obdobné jako u redaktora s tím rozdílem, že příspěvky nemůže veřejně publikovat. Jeho příspěvek je uložen jako koncept, který musí být schválen a publikován administrátorem nebo šéfredaktorem.
  • Návštěvník – nemá takřka žádná privilegia. Může pouze spravovat svůj vlastní profil a číst obsah webu, nikoliv upravovat.

Nadstavba výchozího nastavení

O WordPressu je všeobecně známo, že za ním stojí obrovská komunita, a to jak z řad uživatelů, tak vývojářů. Díky tomuto faktu je dostupných mnoho pluginů, které výchozí funkce a možnosti ještě více rozšiřují. Jedná se například o plugin User Role Editor, který umožňuje vytvářet nové úrovně oprávnění či zcela editovat ty stávající.

Druhým pluginem, který v souvislosti s tímto tématem může najít své využití, je Admin Menu Editor. Plugin umožňuje přepracovat menu používané v administračním rozhraní, skrývat jednotlivé položky z menu různým úrovním oprávnění (a tím jim do jisté míry vzít určité pravomoci). Hodit se tento plugin může také ve chvíli, kdy si nainstalujete jiný plugin, který do menu automaticky přidá vlastní položku viditelnou všem úrovním oprávnění. Admin Menu Editor dokáže takovouto položku vybraným úrovním oprávnění skrýt.

Datum: 7. 4. 2015
Zdroje: https://codex.wordpress.org/Roles_and_Capabilities, https://en.support.wordpress.com/user-roles/

iWP.cz > 2015 > Duben

WordPress 4.2 Beta 4

V pátek 3. dubna byla uvolněna další betaverze nově připravovaného WordPressu 4.2. Jedná se v pořadí již o čtvrtou testovací verzi. Získat ji je možné prostřednictvím pluginu WordPress Beta Tester nebo prostým stažením z oficiálního portálu. Vývojáři upozorňují, že není vhodné tuto verzi využívat k ostrému provozu stránek. Může totiž obsahovat mnohé nedostatky a právě to je důvod jejího zveřejnění – tyto nedostatky co nejdříve nalézt a odstranit.

WordPress 4.2 Beta 4 přináší následující novinky:

  • Vylepšení přístupu ke customizeru (nástroj pro přizpůsobení šablon) z mobilních zařízení.
  • Přidána možnost vývojářům šablon a pluginů zveřejňovat upozornění prostřednictvím vyhrazeného informačního kanálu.
  • Byly opraveny nahlášené chyby zpětné kompatibility javascriptových souborů.
  • Byla odstraněna funkce dotykových zařízení, kdy se po stlačení nabídky menu začalo automaticky vysouvat a zavírat. Důvodem odstranění byla vysoká chybovost.
  • Dále bylo opraveno více než 90 nedostatků nahlášených na oficiálním vývojářském fóru.

Hlavním účelem uvolnění této verze je dohledání chyb souvisejících s vývojem nových funkcí. V případě, že jste některou odhalili, informujte prosím vývojáře na Alpha/Beta foru. Pomůžete tím nejen vývojářům, ale i všem, kdo WordPress používají k chodu svých webových stránek.

Zdroj: https://wordpress.org/news/2015/04/wordpress-4-2-beta-4/
Datum vydání na oficiálním portálu: 3. 4. 2015
Datum sepsání této aktuality: 6. 4. 2015