Anatomie WordPress šablony

Pokud uvažujete o naprogramování vlastní šablony či editaci šablony již stávající, pak potřebujete dobře znát anatomii konkrétní šablony. Úvodem je nezbytné zmínit, že struktura zdrojových souborů šablon je často individuální na základě konkrétního vzhledu, se kterým právě pracujete. My se zde pokusíme nastínit co nejobecnější přehled, který by vás měl zasvětit do tajů práce se vzhledy redakčního systému WordPress.

Než začneme zdrojové soubory šablony analyzovat, potřebujeme je nejprve najít. Je pravidlem, že se šablonové soubory nacházejí v adresáři wp-content/themes, kde máme jednotlivé šablony přehledně rozdělené do složek. Po rozkliknutí šablony, se kterou hodláme pracovat, se nám zobrazí její struktura. Obvykle si můžeme povšimnout několika složek, .php souborů, souboru s kaskádovými styly .css a dalších prvků.

Struktura samotné šablony úvodem

Jakmile jsme se dostali do adresáře se samotnou šablonou, povšimli jsme si několika složek. Mohou se zde nacházet například složky jako images (adresář s obrázky k šabloně), inc (obsahuje .php soubory nad rámec běžné šablonové struktury), js (adresář s javascriptovými soubory), css (složka s kaskádovými styly nad rámec hlavního .css souboru v hlavním adresáři šablony), languages (soubory s frázemi k překladu užívané v šabloně) a mnoho dalších.

Ještě než se pustíme k hlavním zdrojovým souborům šablony, nezapomeňme se podívat na licenční ujednání šablony, které bývá obvykle zapsáno v hlavním adresáři šablony v souboru license.txt. Dále si můžeme povšimnout souboru screenshot.png, který zobrazuje náhled šablony pro administrační rozhraní WordPressu.

Nad kopu .php souborů zde ještě vyčnívá soubor .css. CSS soubor udávající, jakým způsobem se mají vykreslovat a zobrazovat jednotlivé prvky na stránce. Téměř všechny grafické úpravy šablony se provádějí právě zde.

K čemu je v hlavním adresáři šablony tolik .php souborů?

Každý z .php souborů v hlavním adresáři šablony plní svou funkci, obvykle znázorňuje některou část šablony. Tyto části jsou vzájemně propojeny a tvoří tak celek. Avšak toto rčení neplatí o souboru functions.php. Tento soubor jednoduše řečeno udává, jakým způsobem se má celá šablona a její jednotlivé prvky chovat. Prostřednictvím souboru functions.php si můžeme nechat načíst nadstavbové prvky šablony (například administrační stránky šablony v administraci WordPressu) či registrovat si nové navigační menu a další.

Nyní ve stručnosti k tomu, co jednotlivé .php soubory v hlavním šablonovém adresáři obsahují:

 • php – počátek celé šablony, záhlaví, metainformace, titulek, napojení na .css, logo, menu
 • php – propojení se sidebar.php, copyright, odkazy v zápatí, zápatí
 • Content.php/Loop.php – vykresluje obsahovou část příspěvku, popřípadě stránky
 • Sidebar.php – postranní panel obsahující jednotlivé widgety
 • Index.php – úvodní strana šablony, propojuje header, loop, sidebar a footer
 • Page.php – vykresluje stránku WordPressu
 • Single.php – vykresluje příspěvek WordPressu
 • Comments.php – komentáře, jednotlivá pole komentářů, zobrazení komentářů a jejich navigace
 • Category.php – výpis kategorie příspěvků
 • Archive.php – výpis příspěvků na základě časového údaje (den, měsíc, rok)
 • php – vykresluje chybovou stránku v případě, že stránka nebyla nalezena
 • php – výpis příspěvků/stránek na vyhledávaný dotaz
 • Search-form.php – vyhledávací formulář
 • php – výpis příspěvků s konkrétním štítkem
 • Template-něco.php – custom page, struktura vlastní stránky lišící se od page.php

Datum: 4. 10. 2014