Instalace češtiny do WordPressu

Ukážeme si, jakým způsobem lokalizovat cizojazyčný WordPress do české verze. Cizojazyčný (obvykle anglický – angličtina je výchozí jazyk systému) WordPress můžeme mít z mnoha důvodů – nevěděli jsme o české verzi, web jsme od někoho v jiném jazyce koupili či jsme si cizojazyčnou verzi původně pořídili záměrně.

V první řadě potřebujeme získat lokalizační soubory v českém jazyce. Ty lze buď stáhnout přímým odkazem, či si je můžeme vytáhnout z kompletního instalačního balíčku, který je v plné české lokalizaci (dostupný na cs.wordpress.org). V případě, že lokalizační soubory získáváme z kompletního instalačního balíčku, nalezneme je ve složce wp-content/languages. Zde v kořenovém adresáři vidíme lokalizační soubory samotného systému a ve složkách plugins a themes lokalizační soubory pluginů a šablon.

„Instalace“ lokalizačních souborů do našeho WordPressu

Nyní se za pomoci FTP klienta připojíme ke zdrojovým souborům svého WordPressu, kde ve složce wp-content vytvoříme složku languages. Do této složky následně nahrajeme všechny své lokalizační soubory (admin-cs_CZ.mo, admin-cs_CZ.po, cs_CZ.mo, cs_CZ.po, popřípadě další soubory, jako admin-network-cs_CZ.mo a admin-network-cs_CZ.po – lokalizační soubory síťových nastavení či continents-cities-cs_CZ.mo a continents-cities-cs_CZ.po – překlady názvů světadílů, států a měst).

Tím, že jsme lokalizační soubory nahráli na server, nemáme ještě úplně vyhráno. Musíme WordPressu nadefinovat, jakým jazykem má s námi komunikovat. Pokud máme verzi WordPressu 3.9.2, pak toho docílíme úpravou řádku ve zdrojovém kódu souboru wp-config.php, který se nachází v hlavním adresáři WordPressu. Nalezneme si řádek define(‚WPLANG‘, “); (okolo 72. řádku), do druhých uvozovek vepíšeme „cs_CZ“, tudíž řádek po úpravě bude vypadat následujícím způsobem: define(‚WPLANG‘, ‚cs_CZ‘);. Takto editovaným souborem přepíšeme původní wp-config.php a můžeme se těšit z české verze systému.

U verze 4.0 a vyšší nelze jazyk nadefinovat skrze soubor wp-config.php. Úprava je zde mnohem snadnější. Jazyk, který jsme do WordPressu právě nahráli, si prostě a jednoduše zvolíme v administračním rozhraní. Konkrétně v položce Nastavení => Obecné, kde se ve spodní části stránky nachází jazykové nastavení.

Překlad šablon, pluginů a nastavení data

Nesmíme zapomenout na šablonu webu a pluginy. Mnoho šablon mívá v kódu některá slova vepsána „na tvrdo“. K jejich překladu musíme projít a editovat zdrojové soubory šablony ve složce wp-content/themes/nase_sablona. Obdobným případem jsou i pluginy, nacházející se ve složce wp-content/plugins/nas_plugin. U pluginů může být problém ještě poněkud větší, jelikož některé fráze mohou být vepsány do MySQL databáze. V případě, že tomu tak je, musíme se přihlásit skrze PHPMyAdmin do databáze a konkrétní buňky přepsat do češtiny.

Další důležitou úpravou při změně lokalizace systému je správné nastavení formátu data. Anglický zápis vypadá následujícím způsobem: Prosinec 24, 2014. To se od českého zápisu, kde datum zapisujeme způsobem 24. 12. 2014, popřípadě 24. prosince 2014, výrazně liší. Naštěstí i na tuto věc WordPress myslí, a tak si formát data můžeme jednoduše změnit skrze administrační rozhraní („Nastavení“ => „Obecné“).

Datum: 3. 9. 2014