Práce s galeriemi ve WordPressu

Nedílnou součástí každých webových stránek jsou obrázkové soubory. WordPress zvládá práci s obrázky doslova s elegancí, a to i díky propracovaným galeriím, které je v systému radost vytvářet. Dejme prostřednictvím mediálních souborů našemu obsahu nový interaktivní rozměr a oslovme tak naše návštěvníky.

Na následujících řádcích si ukážeme, jaké možnosti nám CMS WordPress při práci s galeriemi nabízí. Poskytneme tipy, co udělat pro to, aby se naše obrázky zobrazovaly efektně, a zmíníme se i o zajímavých pluginech, jež s tímto tématem úzce souvisejí.

Možnosti galerie

Prioritně musíme své obrázky, popřípadě fotografie dostat na server. Lze to udělat dvojím způsobem. Můžeme si otevřít knihovnu médií v administračním rozhraní systému, kam obrázky jednoduše nahrajeme, a později si je do příspěvku z knihovny vytáhneme.

Druhou možností je založení nového příspěvku, kam budeme naši galerii chtít vložit. V editačním rozhraní příspěvku si můžeme povšimnout tlačítka „Mediální soubory“ přímo nad hlavním editačním oknem. Tlačítko stiskneme, zvolíme „Vytvořit galerii“ a objeví se nám dvě záložky – obrázkové soubory z knihovny médií a možnost nahrání obrázků z počítače.

Po zvolení obrázků si u jednotlivých položek můžeme nadefinovat aspekty jako titulek, popisek, název, alternativní text. Z praktického hlediska pro nás mají význam dvě položky: titulek – obvykle se zobrazí jako krátký popisek pod konkrétním obrázkem v galerii, a alternativní popis – známý jako alt je z hlediska SEO žádanou položkou, jelikož by měl informovat vyhledávací roboty o tom, co se na obrázku nachází.

Zobrazení galerie a shortcodes

Jakmile jsme si zvolili položky, které v galerii chceme zobrazovat, můžeme galerii samotnou vytvořit, a to stisknutím jediného tlačítka v pravé spodní části. S nově vytvořenou galerií lze ještě pracovat. V pravém sloupci si můžeme navolit počet sloupců galerie, nastavit náhodné seřazení položek a především si zde volíme způsob zobrazení jednotlivých položek po rozkliknutí – stránka se zobrazením souboru (po stisknutí náhledu v galerii se načte zcela nová podstránka, která nám náš obrázek vykreslí), mediální soubor (po stisknutí náhledu v galerii se otevře samotný obrázek), žádné (náhledy nelze rozkliknout).

Další formu úprav galerie nabízí tzv. shortcodes. Jedná se o tag, kterému můžeme nadefinovat další parametry. Shortcode galerie může vypadat následujícím způsobem:

k vysvětlení jednotlivých položek v shortcode: columns – počet sloupců, link – způsob zobrazení obrázku po stisknutí náhledu (možnosti: none, file) , ids – identifikátory obrázků, které jsme do galerie vložili, orderby – řazení obrázků (možnosti: menu_order, title, post_date, rand, ID), size – velikost náhledu (možnosti: thumbnail, medium, large, full). Pro ostřílenější uživatele WordPressu existují i parametry itemtag (tag ohraničující položku v galerii), icontag (tag ohraničující náhled v galerii), captiontag (tag ohraničující titulek v galerii), include (ID obrázků, které do galerie chceme zahrnout), exclude (ID obrázků, které z galerie chceme vyjmout).

Pluginy pro práci s galeriemi

V databázi pluginů na wordpress.org můžeme nalézt nepřeberné množství pluginů, které naše možnosti práce s galeriemi obohacují nad rámec výchozích možností. Názorným příkladem takovéhoto pluginu je NextGEN Gallery. Jedná se o celosvětově nejvíce užívaný plugin pro práci s galeriemi. Plugin nám poskytuje možnosti jako hromadnou správu galerií, přidání vodoznaku do obrázku, efektnější zobrazování obrázků v podobě lightboxu, vytvoření slideshow, rozšířené možnosti práce se shortcodes a mnoho dalších.

Dalším užitečným pluginem je například Lightbox Plus Colorbox, který je určen k elegantnímu zobrazení obrázků po jejich rozkliknutí. Díky tomuto pluginu se nám obrázek dynamicky zvětší na popředí stránky, přičemž pozadí stránky se potemní. Tomuto principu se říká lightbox. Plugin nabízí široké spektrum vzhledů lightboxů a podrobné nastavení jejich funkčnosti přímo z administračního rozhraní systému WordPress.