Struktura trvalých odkazů

Pokud se bavíme o trvalých odkazech, myslíme tím skutečnou URL adresu příspěvku, nebo stránky po zobrazení v prohlížeči. Z hlediska SEO mají URL adresy relativně velkou váhu, proto stojí za to, se jim alespoň chvilku věnovat. Než začneme trvalé odkazy upravovat, musíme si uvědomit, jaká jejich struktura bude pro náš web nejvhodnější. Chceme totiž předejít například tomu, že si vytvoříme více položek (příspěvek, stránka, rubrika, …) se stejným URL.

Ve výchozím nastavení jsou trvalé odkazy velmi neestetické a o obsahu stránky nevypovídají vůbec nic. Vypadají nějak takto: wordpress.cz/?p=20 (u příspěvků), wordpress.cz/?page_id=20 (u stránek) a wordpress.cz/?cat=20 (u kategorií). Číslovka URL vždy znázorňuje ID položky. Není nic jednoduššího než výchozí nastavení trvalých odkazů opustit a nastavit si je po svém.

Změna trvalých odkazů

WordPress nabízí hned několik předdefinovaných struktur trvalých odkazů, které si můžeme zvolit v administračním rozhraní v sekci Nastavení => Trvalé odkazy. Nejvíce používaná struktura z předdefinovaných v nastavení je podle názvu příspěvku, tzn. trvalý odkaz bude vypadat následujícím způsobem: wordpress.cz/nazev-prispevku/.

K dispozici je zde i nastavení vlastní struktury, kam můžeme vkládat jednotlivé prvky oddělené lomítkem. Můžeme vkládat následující: %postname% (název příspěvku), %post_id% (ID příspěvku), %category% (název kategorie), %year% (rok publikování příspěvku), %monthnum% (měsíc publikování příspěvku), %day% (den publikování příspěvku), %hour% (hodina publikování příspěvku), %minute% (minuta publikování příspěvku), %second% (sekunda publikování příspěvku) a %author% (jméno autora).

Kromě těchto globálních nastavení platných obecně pro celý web můžeme editovat i URL adresy jednotlivých příspěvků, stránek i kategorií, a to přímo při jejich úpravě. Upravujeme-li příspěvek nebo stránku, můžeme si povšimnout URL adresy přímo pod titulkem. Tuto adresu můžeme po pokliknutí jednoduše přepsat na něco, co se nám bude hodit více či co bude lépe vypadat.

Odstranění /category/ z URL adresy rubriky

V případě, že jsme zvolili z předdefinovaných struktur trvalý odkaz podle názvu příspěvku, stane se nám s názvem rubrik toto: wordpress.cz/category/nazev-rubriky/. V administraci si můžeme /category/ v trvalém odkazu přepsat (Nastavení => Trvalé odkazy, kolonka: Zkrácený název pro základní URL rubrik) na něco jiného, avšak není zde možnost úplného odstranění.

Tímto problémem se zaobírají některé pluginy. Velmi jednoduchým pluginem, který po aktivaci automaticky upraví trvalý odkaz rubrik z wordpress.cz/category/nazev-rubriky/ na wordpress.cz/nazev-rubriky/ je FV Top Level Categories. Případnou alternativou je další plugin, který funguje obdobně: Remove Category URL.

Datum: 24. 9. 2014

// Zdroje: http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks ; http://www.elegantthemes.com/blog/tips-tricks/wordpress-permalinks ; https://managewp.com/wordpress-permalinks-guide //