Tvorba formulářů – plugin Contact Form 7

S otázkou „Jak efektivně sestrojit kontaktní, objednávkový či jiný druh formuláře?“ se dříve či později setká téměř každý správce webových stránek stavěných na redakčním systému WordPress. Přesně k těmto účelům byl vyvinut jednoduchý, ale velmi účinný nástroj v podobě pluginu Contact Form 7. Co všechno plugin umí? Jak funguje? Jak ho správně nastavit? Odpovíme si v následujících řádcích.

Contact Form 7 je dostupný i v české lokalizaci, zcela zdarma, ale přesto nabízí kompletní správu všech druhů formulářů. Tomuto pluginu se ve své flexibilitě a funkčnosti aktuálně žádný jiný nevyrovná. Plugin lze jednoduše stáhnout z oficiálních stránek WordPressu, uploadovat do adresáře wp-content/plugins/ a následně zaktivovat. Po aktivaci pluginu můžete plně využívat všech jeho funkcí prostřednictvím tlačítka „Kontakt“, jež se po aktivaci začne zobrazovat v hlavním menu administrace.

Formování formuláře v administraci

V položce „Kontakt“ se zobrazuje přehled všech vytvořených formulářů s možností vytvořit další. V případě, že vytváříme nový formulář, dostaneme se do administračního rozhraní pro úpravu formuláře. V administračním rozhraní pro úpravu formulářů můžeme v záhlaví vidět titulek a tzv. shortcode.

Shortcode slouží k tomu, abychom mohli formulář vložit do konkrétní stránky či příspěvku. Formulář lze vložit i přímo do šablony, a to za pomoci následujícího kódu, do kterého rovněž vložíme shortcode našeho formuláře: <?php echo do_shortcode(‚[náš_shortcode]‘); ?>.

Jedním z nejdůležitějších oken v administračním rozhraní pro úpravu formulářů je oblast pro tvorbu samotného formuláře, která se skládá ze dvou částí. V pravé části se generují jednotlivé prvky formuláře (druhy požadovaných políček, volba data, kontrolní otázka, pole pro nahrávání souborů a samozřejmě tlačítko odeslat. Každá takto vygenerovaná položka nám zobrazí kód, který vložíme do pole v levé části, kde můžeme za pomoci HTML tagů, popřípadě CSS stylů nastavit našemu formuláři vzhled.

Odeslání získaných informací na e-mail

Nastavení e-mailu pro příjem dat získaných z formuláře a pro nastavení podoby takovéhoto e-mailu slouží další důležité okno v administračním rozhraní pro úpravu formulářů, které se rovněž skládá ze dvou částí. V pravé části nastavíme e-mail příjemce, odesílatele, předmět a další. V levé části formujeme samotný tvar e-mailu. Zde si vložíme kódy jednotlivých polí, jež uspořádáme dle vlastního uvážení, popřípadě doplníme o vlastní text.

Další částí pluginu jsou hlášky s formulářem související, ať už jde o správné odeslání formuláře, či chybné vyplnění některého z políček. Tyto hlášky lze editovat ihned v okně pod nastavením e-mailu.

Závěrem si v pluginu můžeme povšimnout velkého pole „Další nastavení“ ve spodní části administrace. Pole slouží k nastavení věcí či pokynů, které v ostatních částech administrace pluginu editovat nelze. Názorným příkladem je automatické přesměrování na jinou webovou adresu po úspěšném odeslání formuláře. Takovéto přesměrování provedeme tímto kódem: on_sent_ok: „location.replace(‚http://www.novaurladresa.cz);“ .

Datum: 13. 8. 2014