Vyhledávání ve WordPressu

Při nahromadění většího množství obsahu vašich webových stránek postavených na redakčním systému WordPress může nastat problém, kdy bychom starší příspěvky dohledávali velmi zdlouhavě. Za tímto účelem nabízí WordPress již ve své výchozí podobě možnost vyhledávání obsahu, přičemž výsledky vyhledávání budou zobrazeny přehledně na nové stránce. Díky této funkcionalitě dohledáte libovolný obsah velmi snadno.

V následujících odstavcích si popíšeme, jakým způsobem si nechat vyhledávací formulář na webu zobrazit nebo jak přizpůsobit stránku s výsledky vyhledávání k obrazu svému. Kromě jiného si ukážeme zajímavé tipy a postřehy s možnostmi vyhledávání ve WordPressu a představíme vybrané pluginy, které mohou kvalitu a funkce vyhledávání na vašich webových stránkách pozdvihnout na vyšší úroveň.

Vyhledávací formulář

Způsobů, jakými lze vyhledávací formulář vyvolat do šablony webových stránek, je hned několik. Nejjednodušší metodou zobrazení formuláře je umístění jej do sidebaru (za předpokladu, že je pro konkrétní šablonu zaregistrován) jakožto widgetu v administračním rozhraní systému. To lze provést v sekci Vzhled => Widgety.

V případě, že nejsme spokojeni s výchozí strukturou formuláře a jeho umístěním v sidebaru, pak jej můžeme vyvolat za pomoci kódu <?php get_search_form(); ?>, který můžeme libovolně umístit do naší šablony a případně jej za pomoci CSS stylů dostylovat.

Další možností je vytvoření souboru searchform.php, do kterého si naprogramujeme vlastní vyhledávací formulář, který následně do šablony načteme. Funkce vyhledávacího formuláře můžeme do značné míry ovlivnit i ze šablonového souboru functions.php. Více o těchto možnostech se lze dočíst v Codexu WordPressu (anglicky).

Stránka s vyhledáváním

Pro vytvoření stránky, prostřednictvím které budeme náš WordPress prohledávat, je třeba založit v šabloně soubor searchpage.php. Takto pojmenovaný soubor označíme v jeho vrchní části jakožto Template Name: Search Page a následně již pracujeme se zdrojovým souborem vyhledávací stránky obdobně jako s běžnou stránkou šablony WordPressu. Ukázkové kódy searchpage.php a tipy při jejím programování jsou k dispozici na oficiální nápovědě redakčního systému WordPress dostupné online zde (anglicky).

Výsledky vyhledávání v šabloně zajišťuje obvykle soubor search.php. V tomto souboru si můžeme zpravidla nastavit hlášky s vyhledáváním související (např. vyhledávanému dotazu neodpovídá žádný obsah a jiné). Dalším prvkem, který by mělo být možné zde spravovat, je navigace mezi výsledky za předpokladu, že jich je nalezeno větší množství.

Pluginy pro práci s vyhledáváním

Zajímavým pluginem pro zdokonalení vyhledávání je například plugin Search Everything, který dokáže prohledávat i takové položky WordPressu, které vyhledávání ve svém výchozím nastavení nedokáže. Obdobně můžete některé z částí z výsledků vyhledávání odstranit.

Intuitivnější druh vyhledávání nabízí plugin SearchWP, jehož kouzlo spočívá v seřazení výsledků vyhledávání podle důležitosti, což výchozí vyhledávání WordPressu nezvládá. Kromě jiného nabízí plugin podrobné statistiky vyhledávání či je schopen zaindexovat kromě běžného obsahu třeba i PDF soubory.

Datum: 17. 10. 2014